Menu Close

Om oss

Er Hjälp startades 1998 av elektrikern Jörgen Sköld. Till en början var Er Hjälp underentreprenör till andra företag inom el, mässor och inredningsmontage. Efterhand har kundregistret växt till idag lite över 300 kunder. I vårt företagsregister finns både företag, bostadsrättsföreningar och privat kunder. Er hjälp riktar sig först och främst mot företag och föreningar men även privatpersoner är välkomna att kontakta oss. 2015 ombildades företaget till ett Aktiebolag med namnet Er Hjälp Sverige AB. 2016 startade vi resan att bli den bästa solcellsinstallatören i södra Sverge. Genom att vi har har utbildat personal för detta ändamål så är vi nu på topp inom solenergi.

Er hjälp erbjuder tjänster inom elinstallationer och belysningsplanering. Er Hjälp har en bred erfarenhet och kompetens vilket gör att vi jobbar mycket effektivt. Vi vet hur våra kollegor i andra yrkesgrupper arbetar vilket leder till att våra projekt flyter smidigt och produktivt. Resultatet av denna insikt gör att vi sparar tid och där med kostnader för kunden.

Vi jobbar i alla miljöer, allt från lerig grop där man garvat av en kabel till livsmedelsindustrin där det är höga krav på renlighet.

Våra kunder finns idag bland små industrier, totalentreprenörer, livsmedelsindustrier, dagligvarubutiker, klädesbutiker, inredningsbutiker, lantbrukare och växthusföretag. Vi finns helt enkelt där det behövs belysning.

Vad gäller butiksbyggnationer så arbetar vi främst i Sverige men erbjuder även våra tjänster till företag utomlands när det gäller butiker och shopsfitting. Er Hjälp har hjälpt företag från Finland, Holland, Tyskland och Estland med butiksbelysning och inredningsmontage.

Vi samarbetar med många andra hantverkare så vi även kan rodda större projekt. Har ni glömt något kan vi hjälpa er med att få dit den rätte.

Välkomna!